Τα μέλη του Συλλόγου

Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι συγγενείς,

 τα άτομα και οι φίλοι των ατόμων, που

πάσχουν από ψυχικά προβλήματα. Σημαντική

και αξιέπαινη βοήθεια παρέχουν οι εθελοντές

που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας

και γενικότερα άτομα με κοινωνική ευαισθησία

και διάθεση προσφοράς.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook