Ιστορικό

Το 2001, Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ‘ Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης’ και με διακριτικό τίτλο ΣΟΨΥ Θεσσαλονίκης, το οποίο σωματείο θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ο σκοπός του Συλλόγου είναι κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός.
Ειδικότερα σκοπός του συλλόγου είναι :

• η αλληλοϋποστήριξη των μελών του,
• η προαγωγή της ψυχικής υγείας
• η επιδίωξη της βελτίωσης της περίθαλψης στις υπηρεσίες της ψυχικής υγείας
• η καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας
• η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων
• Η διεκδίκηση της υποστήριξης και της ενίσχυσης του σκοπού του από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η συνεργασία με διεθνείς και ημεδαπούς φορείς όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Παγκόσμια Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ( WAPR ), η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών ατόμων με ψυχική ασθένεια ( EUFAMI ), η Παγκόσμια Συνεργασία Συμβουλευτικών Δικτύων για ψυχικές νόσους ( GAMIAN – Europe ), η Παγκόσμια Αδελφότητα για την σχιζοφρένεια και συναφείς διαταραχές ( WFSAD ) καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων για Ψυχική Υγεία ( ΠΟΣΟΨΥ ) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ( ΕΣΑμεΑ ), για την προώθηση του σκοπού του.
Τέλος με κάθε νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου που δύναται να προωθήσει τους σκοπούς του Συλλόγου.

Ο σκοπός του συλλόγου υλοποιείται και πραγματώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, ενδεικτικά δε με :

• Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.
• Σύσταση και λειτουργία μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
• Σύσταση ταμείου αρωγής των μελών του και των οικογενειών τους.
• Παραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, όπως ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, video κτλ.
• Προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων που προάγουν τους σκοπούς του σωματείου.
• Σύσταση και λειτουργία ερασιτεχνικών ομάδων όπως θεατρικών, αθλητικών κλπ.
• Συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Για την υλοποίηση των σκοπών αυτών ο Σύλλογος οργανώνει :

• Ομάδες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των ατόμων με ψυχικά προβλήματα
• Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση για την ψυχική ασθένεια, τις δυνατότητες θεραπευτικής αντιμετώπισης και για το δίκτυο των παρεχόμενων υπηρεσιών της ψυχικής υγείας
• Παροχή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μέλη του Συλλόγου
• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τους σκοπούς του συλλόγου
• Δραστηριότητες ενάντια στη στιγματοποίηση και τις αρνητικές κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στα άτομα με ψυχική διαταραχή και τις οικογένειές τους
• Δραστηριότητες που ενισχύουν την ανάπτυξη μιας θετικής κοινωνικής στάσης απέναντι στον ψυχικά πάσχοντα
• Συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Follow by Email
Facebook