ΝΟΗΣΙΣ

Έκθεση του Leonardo da Vinci

 

Στις 05/03/2019, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΨΥ, παρόντες όλοι,  με θέμα συζήτησης την

επίσκεψη 20 ατόμων στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

«ΝΟΗΣΙΣ», την έκθεση του Leonardo da Vinci, ατελώς. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 7 Μαρτίου.

Follow by Email
Facebook