Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Μουσείο Πέλλας - Έδεσσα - Άγρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΕΔΕΣΣΑ – ΑΓΡΑ

 

Στις 05/03/2019, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΨΥ, παρόντες όλοι,  με θέμα συζήτησης εκπαιδευτική εκδρομή στην Έδεσσα, Σάββατο, 30 Μαρτίου.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί η εκδρομή. Προσφέρθηκε η ξεναγός Ειρήνη Μιμιστρή να ξεναγήσει δωρεάν τα μέλη του Συλλόγου στο μουσείο της Πέλλας στις 30/3/2019, ημέρα Σάββατο. Στη συνέχεια θα τα μέλη θα επισκεφτούν την Έδεσσα και τον Άγρα.

Follow by Email
Facebook