• Η αλληλοϋποστήριξη των μελών του μέσα από την καλλιέργεια και τη σύσφιξη των σχέσεων.
  • Η προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα από ενημέρωση και πληροφόρηση.
  • Η προσπάθεια για την βελτίωση της περίθαλψης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
  • Η ψυχική και η κοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων .

Για την υλοποίηση των σκοπών αυτών ο Σύλλογος οργανώνει:

  • Προγράμματα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των ατόμων με ψυχικά προβλήματα, μέσα από ομάδες ψυχαγωγίας,εκπαίδευσης,απασχόλησης.
  • Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης των μελών του με στόχο την ενημέρωση για την ψυχική ασθένεια, τις δυνατότητες της σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης και για το δίκτυο των παρεχόμενων υπηρεσιών της ψυχικής υγείας.
  • Ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αλληλοβοήθεια σε μέλη του.

Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τους σκοπούς του Συλλόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το κοινό για τον ψυχικά ασθενή, με στόχο την κοινωνική αποδοχή του και την άρση των διακρίσεων εις βάρος του.

Προσπαθεί για την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του.

Follow by Email
Facebook